LogboekWeer.nl   Maastricht-Beek
HomeToelichting uurgegevensNeerslagoverschotKlimaatFenologieOver...
  Gedetailleerde weergegevens   Langjarige overzichten
Hier kunt u zien wat het temperatuurverloop te Maastricht op een bepaalde dag was, of de zon scheen of dat het regende (en wanneer, en hoeveel), of dat er misschien sneeuw lag. En nog veel meer.

De overzichten zijn gebaseerd
op de uurgegevens van het KNMI, met aanvullende informatie. Voor verdere uitleg bij de gegevens klik hier. Bij de gegevens v.a. 2003 zijn hyperlinks opgenomen naar landelijke kaartjes van het KNMI en naar de weerkaart van dat moment.
Langjarige overzichten gaan over één of enkele aspecten van het weer en beslaan een periode van maximaal 42 jaar. Tegelijk is elke afzonderlijke dag terug te vinden. Hiermee wordt een brug geslagen tussen weer- en klimaatgegevens: wie naar een korte periode kijkt ziet het weer, en wie naar een lange periode kijkt ziet het klimaat. De langjarige overzichten zijn gebaseerd op de daggegevens van het KNMI, soms met aanvullende informatie. Voor Maastricht zijn gegevens beschikbaar vanaf 1951.
Weergegevens De Bilt Gedetailleerd Voorbeeld
Voorbeeld van gedetailleerde weergegevens op basis van waarnemingen per uur
Temperatuuroverzicht voorbeeld
Voorbeeld van een langjarig temperatuuroverzicht met gemiddelde maandtemperatuur
Download PDF met recente gegevens per maand
2021 :  jan   feb   mrt   apr   mei   jun   jul   aug   sep   okt   nov   dec  
2020 :  jan   feb   mrt   apr   mei   jun   jul   aug   sep   okt   nov   dec  
2019 :  jan   feb   mrt   apr   mei   jun   jul   aug   sep   okt   nov   dec  
2018 :  jan   feb   mrt
   apr   mei   jun   jul   aug   sep   okt   nov   dec  
2017 :  jan   feb   mrt
   apr   mei   jun   jul   aug   sep   okt   nov   dec  
2016 :  jan   feb
   mrt   apr   mei   jun   jul   aug   sep   okt   nov   dec  
2015 :  jan   feb   mrt   apr   mei
   jun   jul   aug   sep   okt   nov   dec  
2014 :  jan   feb   mrt
   apr   mei   jun   jul   aug   sep   okt   nov   dec  
2013 :  jan   feb   mrt   apr   mei   jun   jul   aug   sep   okt   nov   dec  
2012 :  jan   feb   mrt   apr   mei   jun   jul   aug   sep   okt   nov   dec  
2011 :  jan   feb   mrt   apr   mei   jun   jul   aug   sep   okt   nov   dec  
Download PDF met langjarig overzicht temperatuur               (toelichting)
1982 - 2021    1951 - 1992      1909 - 1950

Temperatuurverschil per dag:
1980 - 2019

Download PDF met langjarig overzicht van de windrichting
Zuidcomponent 1980 - 2021        Westcomponent 1980 - 2021
Zuidwestcomponent 1979 - 2020

Download PDF met langjarig overzicht dagen en uren met onweer
 
Dagen en uren met onweer 1979 - 2020  1951-1992


Download PDF met langjarig overzicht Globale Straling
Globale straling   
Download PDF met oudere gegevens per maand (vanaf 1958)
Klik op een maand in het Temperatuuroverzicht.
Download PDF overzicht neerslagoverschot en -tekort          (toelichting)
Snel reagerend 1979 - 2021   Snel reagerend 1957 - 1998

AWS Gemiddeld systeem 1979 - 2021  AWS Gemiddeld systeem 1957 - 1998