LogboekWeer.nl    Klimaat
Deze pagina volgt zo spoedig mogelijk.

Zie voor klimaatverandering ook de temperatuuroverzichten per weerstation, en de informatie onder Fenologie.

Uitgebreide informatie over het klimaat is te vinden in de vorig jaar uitgegeven
'Bosatlas van het Klimaat', en op de website van het KNMI. Informatie uit twee
klimaatatlassen is ook beschikbaar op internet (website KNMI):

Klimaatatlas 1981-2010 (kaarten, gemiddelden)

Klimaatatlas 1971-2000 (kaarten, gemiddelden)
Wat is weer, wat is klimaat
Globaal kent iedereen wel het verschil tussen weer en klimaat. Het weer is de toestand van de atmosfeer op een bepaalde plek, op een bepaald moment. Het klimaat van die plek wordt in de eerste plaats vastgesteld uit de gemiddelden van een langere periode, meestal 30 jaar. Dit noemen we de 'normalen'. Zo kennen we een 'normale' jaartemperatuur (voor De Bilt momenteel 10.1 graden), een 'normale' temperatuur voor januari en een 'normale' hoeveelheid neerslag voor een jaar of een maand. Het KNMI berekent de normalen steeds aan het eind van een periode van 10 jaar. De laatst berekende normalen zijn gebaseerd op de periode 1981-2010.

Tot de kenmerken van het klimaat behoren ook extremen. Extreem natte of droge zomers, extreem warme of koude winters, zware stormen. Hier wordt het al lastiger; sommige verschijnselen zijn zo zeldzaam dat ze binnen de periode van 30 jaar misschien helemaal niet voorkomen.

Eigenlijk weten we niet precies hoe het klimaat nu is, dat weten we pas over vijftien jaar.

Verschuivende normalen